Empresyonizm Nedir – İzlenimcilik Akımı

Empresyonizm nedir? Empresyonizm akımı, izlenimcilik, empresyonist sanatçılar, empresyonizm doğuşu ortaya çıkış nedenleri

Empresyonizm Nedir? İzlenimcilik Akımı

İzlenimcilik olarak da bilinen Empresyonizm 19. Yy. ikinci yarısı ve 20. Yy. ilk çeyreğinde Fransa’da başlamış ardından diğer ülkelere de yayılmış resim sanatı akımıdır.

Empresyonizm akımı resim sanatında büyük bir devrim olarak nitelendirilmektedir.

Empresyonist bir sanatçı genelde bilinen kurallara aldırmadan, kişisel izlenimlerine göre nesneleri resimlemeyi amaçlar.

Yöntem olarak “bir izlenimin uyarmış olduğu duyumların, duyulduğu şekliyle üretildiği bir resim biçimidir” şeklinde ifade edilebilir.

İzlenimciler, tek tek ve birbirlerinden ayrı fırça darbeleriyle, saf prizmatik renkleri kullanarak açık havada resimler yaptılar. Burada amaçları ışığın değişen etkilerinin yakalanıp, bunu canlılık, doğaya yakınlık ve yoğunlukla gerçekleştirmekti.

Empresyonistler yenilikçi olmakla beraber kendilerine öncülük eden, gerçeği olduğu haliyle vermeye çalışan, tamamlayıcı renkleri, ışıklı, parlak, açık ve koyu değerleri kullanan Rönesans ressamları vardı.

Daha sonrasında bazı İspanyol ressamlar (El Greco, Goya, Velazquez gibi) bu yaklaşımları daha ileri noktalara taşıdılar.

Örneğin manzara resimleriyle bilinen İngiliz naturalist Constable (1776-1837)’ın resimdeki amacını açıkladığı sözlerinde “ışık, çiğ taneleri, esinti, tazelik ve çiçek” olarak vurgulamıştır.

“Dünya yaratılalı beri ne bir ağacın iki yaprağı, ne ayrı ayrı iki günün her biri, ne de iki saatin her biri birbirinin aynı olmamıştır. Doğanın bu gerçek ürünleri gibi sanatın ürünleri de birbirinden tamamen farklıdır” sözleri de Fransız empresyonist Monet (1840-1926)’yle aynı görüşte olduğunu vurgulamaktadır.

İzlenim - Gün Doğumu - Monet 1872
Empresyonizm nedir, empresyonizm akımı, izlenimcilik, sanat akımı, temsilcileri, bulmacada empresyonizm, akımın özellikleri, eserleri, claude monet, çizim, çalışmaları, empresyonizmin ortaya çıkış nedenleri, felsefesi, ismi nerden geliyor, görsel sanatlar, resim, boyama, sanat, gsf, genel özellikleri, güneşli bir gün, gün batımı, empresyonizm hakkında bilgi, hangi dönemlerde ortaya çıkmıştır, leblebitozu sitesi, leblebi tozu, manzara resimleri
İzlenim – Gün Doğumu – Monet 1872

Resimde her şeyin bir yansıma olduğuna inanan Delacroix (1798-1863) empresyonistler üzerinde en büyük etkiyi yaratanlardan birisidir. Aşağıdaki tablosunda empresyonizmin gelişine dair izleri vardır.

Dieppe Tepelerinden Deniz - Delacroix 1852
Empresyonizm nedir, empresyonizm akımı, izlenimcilik, sanat akımı, temsilcileri, bulmacada empresyonizm, akımın özellikleri, eserleri, claude monet, çizim, çalışmaları, empresyonizmin ortaya çıkış nedenleri, felsefesi, ismi nerden geliyor, görsel sanatlar, resim, boyama, sanat, gsf, genel özellikleri, güneşli bir gün, gün batımı, empresyonizm hakkında bilgi, hangi dönemlerde ortaya çıkmıştır, leblebitozu sitesi, leblebi tozu, manzara resimleri
Dieppe Tepelerinden Deniz – Delacroix 1852

19. Yy. ın ikinci yarısında Barbizon’da çalışan manzara ressamları da empresyonistler üzerinde etkisi olanlardandır. Bu ressamlardan Daubigny sandalıyla Oise ırmağında gezerken resim yapmaktaydı, bu nedenle açık havada çalışan ilk ressam denilebilir.

Empresyonizm ile sonuçlanmış sanat akımının en önemli figürleri Corot ve Courbert isimli ressamlardır.

Corot “sanatta güzelliğin, doğa karşısında düşüncelere dalıp gittiğimiz zaman edindiğimiz izlenimlerle yıkanmış bir gerçek” olduğuna inanmaktaydı.

Courbert ise 1848 devrimi esnasında ortaya çıkmış Fransız gerçekçi okulunun öncüsüydü ve ışığın ressamı olarak bilinen oldukça yetenekli bir manzara ressamıydı. “Gördüğünüzü, istediğinizi, hissettiğinizi resmedin” diyerek öğrencilerine ders verirdi.

Empresyonizm Kelimesinin Ortaya Çıkışı

Empresyonistler kelimesini ilk kullanan ise Louis Leroy adında bir gazeteciydi. Sanatçılar, ressamlar, heykeltıraşlar, oymacılar kooperatif topluluğunun (Societe cooperative d’artistes, peintres, sculpteurs, graveurs) açmış olduğu bir sergi hakkında kaleme aldığı 25 Nisan 1874 tarihli “Empresyonistlerin Serigisi” isimli yazısında bahsetmiştir.

Empresyon (izlenim) ismini de bu sergide yer alan Claude Monet’nin “İzlenim” isimli tablosundan almıştır.

Gazeteci Leroy bu yazısında kullandığı deyimi, geleneksel yaklaşımdan vazgeçen ve kendi kişisel izlenimlerini yansıtan sanatçıları aşağılamak ve karşı çıkmak amacıyla kullanmıştır.

Empresyonist Ressamların Çalışma Biçimleri

Tamamen görsel ve içgüdüsel bir sanat anlayışı olan empresyonizmde sürekli yenilenen bir bakış biçimi, ışık ve ışık geçişlerinin değişimleriyle oluşturulur.

Bu anlayışın neticesinde manzara resimleri, mitolojik, dinsel, tarihi konusu olan diğer resim türlerine ağır basmıştır.

Artık ressamlar çalışmalarını doğanın sürekli değişimi içinde açık havada sürdürmekte, kaçıp giden izlenimleri yakalamak adına kısa sürede tual üzerinde çalışmalarını tamamlamak istemekteydiler.

Dalga hareketleri, ufuk çizgisi, akıp giden nehirler, değişen bulutlarla gökyüzü, güneş ışıklarının parıldayan etkileri, sis ve kar etkileri gibi konular empresyonist ressamların çalışmayı sevdikleri konulardandır.

Kendilerinden önceki ressamlar gibi sadece mevsimleri resmetmekle kalmayıp, yaşanan yer, günün saati, belirli bir ayı, zamanın belirli bir anını da resmetmeye çaba gösterdiler.

Teknik Olarak Empresyonizm

Teknik olarak yaklaşıldığında empresyonist (izlenimci) ressamların biçimleri ve renkleri olduğu haliyle değil, ışığın etkileriyle, gerçekten gördükleri şekilde resmettikleri görülür.

Bu bakış, onları sanatın pek çok ilkesini terk etmeye yönlendirmiştir.

Nesnelere hacim kazandıran keskin çizgiler, geometrik kurallara dayalı perspektif terkedilmiş, birbirinden ayrı tek fırça vuruşları kullanılmaya başlanmıştır. Boşluk ve hacim kazandırmak için ise artık ön plandan başlayıp gerilere ufka uzanan ton farkları ve renk skalası kullanıla gelmiştir.

Paletlerinden çıkardıkları renkler yerine sadece prizmatik renkler; mavi, sarı, yeşil, kırmızı, portakal, menekşe kullanılmaya başlanmıştır. Nesnelerin resmini daha önceden bildikleri gibi değil nasıl görünüyorsa öyle yaptılar.

Kağıt Oyuncuları - Paul Cezanne 1892
Kağıt Oyuncuları – Paul Cezanne 1892
Grande Jatte Adasında Bir Pazar Günü, Öğleden Sonra - Seurat 1886
Grande Jatte Adasında Bir Pazar Günü, Öğleden Sonra – Seurat 1886
Restaurant de la Sirene - Vincent Van Gogh 1888
Restaurant de la Sirene – Vincent Van Gogh 1888
Brittany'de Hasat - Paul Gaugin 1889 
Empresyonizm nedir, empresyonizm akımı, izlenimcilik, sanat akımı, temsilcileri, bulmacada empresyonizm, akımın özellikleri, eserleri, claude monet, çizim, çalışmaları, empresyonizmin ortaya çıkış nedenleri, felsefesi, ismi nerden geliyor, görsel sanatlar, resim, boyama, sanat, gsf, genel özellikleri, güneşli bir gün, gün batımı, empresyonizm hakkında bilgi, hangi dönemlerde ortaya çıkmıştır, leblebitozu sitesi, leblebi tozu, manzara resimleri
Brittany’de Hasat – Paul Gaugin 1889
Tuileries Bahçeleri'nin Görünümü - Monet 1876
Tuileries Bahçeleri’nin Görünümü – Monet 1876

Portre Otoportre Otobiyografik Anlatım ve Türk Resim Sanatı

içeriğimiz de ilginizi çekebilir.

Yorum Yazın