Peyzaj Nedir? Peyzaj Tasarımı – Peyzaj Mimarlığı

Peyzaj nedir? Peyzaj ne demek? Peyzaj tasarımı, peyzaj mimarı, peyzaj mimarlığı, peyzaj kelime anlamı

Peyzaj Nedir? Peyzaj Tasarımı - Peyzaj Mimarlığı nedir, peyzaj resmi, peyzaj bitkileri, peyzaj anlamı alanları alanı, çalışması, çeşitleri, düzenlemesi, peyzaj kelimesi kelime anlamı, peyzaj düzenlemesi değişimi
Peyzaj Nedir? Peyzaj Tasarımı – Peyzaj Mimarlığı

Peyzaj nedir? Ve Peyzaj Tasarımı ne demektir? sorularına cevap aradığımız yazımızda peyzaj kelimesi anlamı gibi konularda ve peyzaj mimarlığı hakkında da kısa notlar paylaşıyoruz.

Peyzaj Nedir ?

Fransızca kökenli “Paysage” sözcüğünden dilimize geçen peyzaj kelimesi; manzara, görünüm, açıkhava anlamlarına da sahiptir. Kelime anlamında manzara olarak da ifade edilse daha fazlasını kapsayan bir ifadedir.

Başka bir deyişle peyzaj, bulunduğu çevrede insanı çevreleyen şeylerin bir bütünüdür.

Sürdürülebilirlik temelli olan peyzaj, doğal ve kültürel değerlerin ışığında geçmiş ile geleceğin arasında köprü görevi görmeyi amaç edinmiştir.

Dünyanın farklı kesimlerinde iklimsel ve toprak özellikleri açısından benzerliklere sahip bölgelerin farklı veya zıt peyzajlarının sebebi gelenek-görenekleri, kültürleri, sosyo-ekonomik durumlarıdır.

Doğanın fiziki yansıması olan dağlar, akarsular, ovalar, yağmurlar, bulutlar, bitki örtüleri, insanlar, hayvanlar ve binalar, yollar, araçlar peyzajın fiziksel elemanlarıdırlar. Fiziki yansımaların yanı sıra topluma dair sosyo-kültürel etkilerini de kapsamaktadır; toplumsal kanunlar, sosyal yaşantı, örf adetler.

Dünyamızda canlı veya cansız tüm materyaller sürekli bir değişim içerisinde ve yenilenmektedirler. Bunun neticesinde peyzaj da kendisini meydana getiren etmenlerin değişimiyle farklılaşıp dinamik bir hal almıştır.

Peyzajı meydana getiren iki etmenden birisi insan elinin dokunmadığı veya çok az etki ettiği korunmuş alanlardır. Dağ, deniz, nehir, ova gibi oluşumlar doğal peyzajı meydana getiren unsurlardır.

Bir diğeri insanın etkidiği ve farklı kullanımların neticesinde meydana gelen kültürel peyzajdır. Kentsel peyzaj, kırsal peyzaj gibi insanın yaşadığı çevre ve kültürel özelliklerine göre bu çevrelerin değişimi kültürel peyzajı oluşturur.

Tarım ile başlamış olan peyzaj, gelişimini sürdürüp, doğa sevgisi, insan-doğa bağı, ekolojik ve fiziksel durumlara göre çevre düzenlemeleriyle de peyzaj mimarlığı dalı ortaya çıkmıştır.

İnsan ihtiyaçlarını karşılarken, doğayla insan ilişkisini de olumlu şekilde etkileyecek çalışmalar kapsamında çevrebilimle ilgili, estetik, sürdürülebilir niteliklerde alan oluşturur. İçerisinde mühendislik, bilim, teknoloji, kültürel-doğal kaynakları barındıran peyzaj mimarlığı, tasarım eylemine geçmekte ve doğa ile teknolojiyi kavuşturmaktadır.

Peyzaj Tasarımı Kavramı

Genel ifadesiyle tasarım sözcüğü; herhangi bir planın yahut nesnenin şeklini, biçimini zihinde canlandırıp, yazıya dökülebilecek veya bir modelini oluşturabilecek hale getirmektir.

Tasarım aşaması önemi epey fazla olan ve doğru ilkeler ile ögelerin ışığında sonuç veren bir süreçtir. Tasarım için amaçlanan; bilim, mühendislik, teknoloji birikimlerini birleştirmek ve arzu edilen amaca yönelik fikri üretim gerçekleştirmektir.

Bir peyzaj mimarı yönünden tasarım kısmına geçilmeden önce, sorun belirlenmeli ve tanımlanmalı buna bağlı olarak da yapılabilecekler derinlemesine düşünülüp rapor edilmeli ayrıca sürdürülebilirlik açısından ele alınan tasarım için, tasarım süreçleri en iyi şekilde gerçeklenmelidir.

Tasarlama eylemini baz alan peyzaj mimarlığı dalında; mimarlık, planlama, mühendislik, sanat alanlarında farklı disiplinler yer almaktadır.

Bir başka bakış açısıyla peyzaj tasarımı kavramı, insanlığın kendisine yaşam alanı oluşturmak ve içinde bulunduğu çevreyi ihtiyaçlarına göre kullanmasıyla başlamıştır. Tasarımlarla şekil alan çevre gelişmekte, değişim ve yenilik göstermektedir.

Peyzaj tasarımı için amaçlanan, fonksiyonelliğe sahip yaşanabilir alan oluşturmak bu esnada estetik ve ekolojik değerleri göz önünde tutarak bitkisel tasarımla da sürdürülebilirliğin sağlanmasına yardımcı olmaktır. Günümüz için peyzaj tasarımları en fazla sürdürülebilirlik ile anılmaktadır.

Topraksız Tarım Nedir? Topraksız Tarım Nasıl Yapılır? içeriğimiz de ilginizi çekebilir.

Yorum Yazın