Moleküler Simetri Nedir – Moleküler Simetri Tanımı

Moleküler simetri nedir? Moleküler simetri tanımı, infrared titreşim, Raman titreşim, grup teorisi, molekül geometrisi, moleküler yapılar.

Molekül içerisinde simetrinin yeri, bir grup atomu veya yapıyı oluşturmakta olan atomların evrendeki geometrik dizilişleridir.

Molekülün bir noktaya, eksene, düzleme göre olan izdüşümü şeklinde de tanımlanabilir.

Başka bir ifadeyle, sistemin tamamen birlikte ortamda yer alması olup hepsinin bir bütünü oluşturmasıdır.

Uygulanana simetri işlemleriyle molekülün simetri elemanlarının kesiştiği nokta ya da kütle merkezi sabit biçimde kaldığından bu gruplara “nokta grubu” denmektedir.

Moleküler simetri özelliğine göre gruplandırılabilirler. Grup veya gruplar teorisi kullanılıp, molekülde olan titreşimlerin değişmez gösterimlerinden simetri türünün ne olduğu ve neye kaynak oluşturduğu bulunabilir.

Ayrıca simetrisi bilinmekte olan molekülün 3N-6 titreşimlerinden hangilerinin Raman titreşim aralığında ya da infrared titreşim aralığında oldukları bulunabilmektedir.

Grup teorisi olarak isimlendirilen yapıyla çok atomlu moleküllerin temel titreşimleri sırasında geçiş momentinin sıfırdan farklı olup olmadığı belirlenebilir.

Infrared titreşim aralığında olan bir titreşim demek, dipol momentin x, y, z bileşenlerinden en az birisinin simetrisi ile normal modların simetrilerinin aynı düzlemde bulunması demektir.

Benzer bir biçimde, Raman titreşim aralığında bulunan moleküllerin titreşimlerin hareket içinde bulunması için ise α kutuplanma yatkınlığının αxx, αyy, αzz, αxy, αxz, αyz bileşenlerinin birisi ile normal modların simetrileri aynı türden olması gerekir.

Infrared ve Raman aktiflik şartları birbirleri ile uyumsuz olduğunda, molekül simetrisine bağlı olarak Raman spektroskopisinde gözlenen titreşim frekansı infrared spektroskopisinde gözlenemeyebilir, bu ifadenin tersi de geçerlidir.

Yapının molekülün simetri merkezi var ise hem infrared he de Raman spektroskopisinde gözlenemez, buna “karşılıklı dışlama kuralı” denilir.

Yorum Yazın