İnanç Biçimleri ve İnançla İlgili Felsefi Yaklaşımlar

İnanç biçimleri, inanış şekilleri, inançla ilgili felsefi yaklaşımlar, deizm, agnostisizm, ateizm, teizm, nihilizm, pandeizm, materyalizm, din, felsefe

Tek Tanrıcılık (Monoteizm)

Evreni yaratan ve idare eden tek ve eşsiz bir tanrının olduğunu savunan inanma biçimi. Monoteizm – wikipedia

Tanrıcılık (Teizm)

Tanrının var olduğu inancıdır. Dünya, evren ve insanlar ile ilişki içerisinde olan Tanrı,
insanlara peygamber kitap ve vahiy gönderir. Teizm -wikipedia

Çok Tanrıcılık (Politeizm)

Evreni yaratan ve idare eden birden fazla tanrının varlığını savunan inanma biçimidir. Politeizm – wikipedia

Maddecilik (Materyalizm)

Sadece maddenin gerçek olduğu, maddeden bağımsız fizik ötesi bir alanın bulunmadığı,
fiziksel maddenin tek ve esas gerçek olduğu yönündeki teoridir. Materyalizm – wikipedia

Şeytana Tapınma (Satanizm)

Şeytanı ve şeytanla ilgili sembol ve materyalleri yüceltip şeytanı yaratıcı konumuna taşıyan akımdır. Satanizm – wikipedia

Yaradancılık (Deizm)

Yaratıcı bir tanrı var ama tanrı evrene ve insana müdahil olmaz. Diğer bir ifadeyle peygamber kitap ve haber göndermez. Deizm – wikipedia

Tanrı Tanımazlık (Ateizm)

Evreni yaratan ve idare eden bir gücün olmadığını ve her şeyin kendi kendine var olduğunu savunan,
Tanrı veya Tanrıların varlığına dair inanç yokluğudur. Ateizm – wikipedia

Tüm Tanrıcılık (Pandeizm)

Tanrı evrenden ayrı bir olgu değildir. Evrenin bütününü Tanrı olarak kabul eder.
Tanrı doğada nesnede ve insan dünyasında vardır. Tanrı her şeydir ve her şey Tanrıdır. Pandeizm – wikipedia

Bilinemezcilik (Agnostisizm)

Tanrının varlığı ve yokluğu hakkında kesin bilgi elde etmenin mümkün olmadığını savunan inanma biçimi.
İlahi ve doğa üstü varlıklar bilimsel olarak ispatlanamadığı için bilinemez olduğunu savunan felsefi akımdır. Agnostisizm – wikipedia

Dünyevileşme (Sekülerizm)

Dinin günlük hayattan çıkarılmasını savunan ve insanların dini ruhani meselelerden ziyade dünya hayatına odaklanması yönündeki akımdır. Sekülerizm – wikipedia

Hiççilik (Nihilizm)

Hayatın anlamının olmadığı, hiçbir otoritenin tanınmadığı, varlığı her şekliyle şüphe ile karşılayan düşünce akımıdır. Nihilizm – wikipedia

Yazar: @oscarmayuk

Yorum Yazın