TAEK Çıkmış Sınav Soruları – Örnek Sorular

TAEK çıkmış sorular, örnek sorular, radyasyondan korunma sınav soruları.

TAEK Çıkmış Sorular - TAEK Sınav Soruları, örnek sorular, sınav soruları, taek sınavı, nükleer, radyasyondan korunma, radyasyon sorumlusu, endüstriyel radyasyon, sınav konuları, radyasyondan korunma sınavı soruları, errk, eurk, rmtrk, rörk, trrk
TAEK Çıkmış Sorular – TAEK Sınav Soruları

TAEK ( Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ) tarafından yapılan aşağıdaki sınavlarda çıkabilecek sorulabilecek örnek sorular paylaşılmaktadır.

ERRK – ENDÜSTRİYEL RADYOGRAFİDE RADYASYONDAN KORUNMA

EURK – ENDÜSTRİYEL UYGULAMALARDA RADYASYONDAN KORUNMA

RMTRK – RADYOAKTİF MADDE TAŞIMACILIĞINDA RADYASYONDAN KORUNMA

RÖRK – RADYASYON ÖLÇÜMÜ VE RADYASYONDAN KORUNMA

TRRK – TANISAL RADYOLOJİDE RADYASYONDAN KORUNMA

TAEK ÖRNEK SINAV SORULARI – RADYASYONDAN KORUNMA

1) “Bir maddenin veya canlı dokunun atomundan bir elektronu uzaklaştırmak (koparmak) için yeterli enerjiye sahip radyasyondur.” hangisinin tanımıdır?

a) İyonlaştırıcı radyasyon

b) İyonlaştırıcı olmayan radyasyon

c) Elektron bulutu

d) Elektromanyetik spektrum


2) Herhangi bir yolla vücut içine alınan radyoaktif maddenin biyolojik olaylar sonucunda yarısının vücuttan atılması için gereken süreye ne denir?

a) Yarılanma süresi

b) Fiziksel yarı ömür

c) Biyolojik yarı ömür

d) Yarı değer


3) Ortamdaki radyasyonun anlık ölçümünü yapmak için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

a) Dedektör

b) Kalibrasyon cihazı

c) Film dozimetre

d) Hiçbiri


4) ALARA prensibinin anlamı nedir?

a) Mümkün olan en yüksek dozun alınması

b) Mümkün olan en düşük dozun alınması

c) Hiç (0) doz alınmaması

d) Yeteri kadar doz alınması


5) Radyasyon alanları …… ve …… olarak iki gruba ayrılır.

a) Radyasyonlu alan ve radyasyonsuz alan

b) Denetimli alan ve gözetimli alan

c) Kirli alan ve temiz alan

d) Az radyasyonlu alan ve çok radyasyonlu alan


6) Tarım ve hayvancılık alanında radyasyon kaynaklarının kullanım amacı aşağıdakilerden hangisidir?  

a) Gıda maddelerinin bozulmasını önlemek

b) Besin değeri kayıplarını önlemek

c) Zararlı hayvanların üremesini veya yaşamasını engellemek

d) Hepsi


7) Aşağıdakilerden hangisi radyasyon kaynaklarının uygulama alanıdır?

a) Endüstriyel uygulamalar

b) Tıbbi uygulamalar

c) Tarım ve hayvancılık

d) Hepsi


8) Aşağıdakilerden hangisi radyasyon kazası aşamalarından değildir?

a) Oluş aşaması

b) Acil durum aşaması

c) Yayılma aşaması

d) Onarım aşaması


9) Aşağıdakilerden hangisi radyasyon kazalarının sebeplerinden değildir?

a) Düzenli bakım ve onarım

b) Eğitimsiz insan

c) Acil durum planı olmaması

d) Yetersiz ölçüm aleti


10) Kişisel dozimetrelerin kullanım amacı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Ortamdaki anlık radyasyonu ölçmek

b) Maruz kalınan radyasyon dozunu ölçmek

c) Bir maddenin maruz kaldığı radyasyon sonucu içerisinde depolanan enerjinin ölçülmesi

d) Hiçbiri


11) Hangisi radyoaktif madde taşımacılığında kullanılan paket tiplerinden değildir?

a) Adi paket

b) Normal paket

c) A tipi paket

d) B tipi paket


12) Hangisi adi paketler için bir tasarım koşulu değildir?

a) Kütle, hacim ve biçim itibarı ile kolay ve güvenli taşımaya uygunluk

b) Düz satıhlı, bulaşmanın kolay giderilebildiği, su tutmayan paket yüzeyi tasarımı

c) Aşırı basınç koşullarına dayanıklılık

d) Paket elemanlarının birbirleri ve içerikle fiziksel ve kimyasal uygunluğu


13) Hangisi normal taşıma koşulları için uygulanan paket testlerinden değildir?

a) Su püskürtme testi

b) İstifleme testi

c) Daldırma testi

d) Sızma testi


14) Taşıma indisi (TI) tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Paket sınıfıdır

b) Paket yüzeyinden 1m mesafede ölçülen radyasyonun birimsiz değeridir

c) Paket tipidir

d) Yüzey dozudur


15) Birleşmiş Milletler’in tehlikeli madde taşımacılığı uzmanlar komitesince tehlikeli maddeler kaç grupta sınıflandırılmıştır?

a) 5

b) 7

c) 9

d) Hiçbiri


16) Hangisi taşıma emniyeti fonksiyonlarından değildir?

a) Caydırma

b) Tespit etme

c) Geciktirme

d) Saptırma


17) Hangisi nükleer madde taşımacılığı emniyeti ilkelerinden değildir?

a) Nükleer maddenin mümkün olan en kısa sürede taşınması

b) Taşıma bilgilerinin gizli tutulması ve sadece önceden bilmesi gereken personel ile sınırlandırılması

c) Araç üzerine göz alıcı, dikkat çeken işaret ve uyarıların yerleştirilmesi

d) Taşıma esnasında ara depolama ve bekleme yerlerinin sayısının ve buralarda geçen sürelerin en aza indirilmesi


18) Lisans süresi aşımında aşağıdakilerden hangisi lisans yenileme için istenir?

a) Dilekçe

b) İlk lisans başvurusunda istenen tüm belgeler ve lisans belgesi aslı.

c) Lisans ücretinin dekontu

d) Lisans ücreti yarısının dekontu


19) Lisans başvurusu esnasında tespit edilen eksiklerin tamamlanması için verilen süre ne kadardır?

a) 2 ay

b) 3 ay

c) 4 ay

d) 5 ay


20) Radyasyonun en basit tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Atomun elektriksel olarak yüksüz hale gelmesidir

b) Elektromanyetik dalgalar veya parçacıklar biçiminde enerji yayılımı ya da aktarımıdır

c) Elektronların madde ile etkileşerek x-ışını oluşturmasıdır

d) İyonların ortamdaki başka iyon ve atomlarla etkileşime girmesidir


21) Radyoaktif bozunumun tanımı hangisidir?

a) Kararlı atomların kararsız hale dönüşümüdür

b) Proton ve elektron saylarının eşitlenmesidir

c) Kararsız atom çekirdeklerinin kararlı hale gelmek için kendiliğinden parçacık veya elektromanyetik radyasyon yaymasıdır

d) Hedef kütle tarafından, belirli bir sürede soğrulan radyasyon miktarıdır


22) Hangileri radyoaktif madde taşımacılığında emniyetin sağlanması gereken ulaşım yöntemidir?

a) Kara yolu

b) Hava yolu

c) Su ve demir yolu

d) Hepsi


23) Doz=?

a) Doz hızı x Zaman

b) Aktivite x Zaman

c) Doz hızı x Mesafe

d) Aktivite x Mesafe


24) Hangisi Türkiye’deki radyoaktif madde taşımacılığında emniyete yönelik mevzuatlardandır?

a) Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Kanunu

b) Radyasyon Güvenliği Tüzüğü

c) Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği

d) Hepsi


25) Radyasyonu algılamak ve ölçmek hangisi kullanılmaz?

a) Doz hızı ölçerler

b) Kontaminasyon monitörleri

c) Dozimetreler

d) X-ışını tüpleri

Sınavda karşılaştığınız soruları yorum kısmında paylaşarak Taek Çıkmış Sorular içeriğimize katkıda bulunabilirsiniz.

Başarılar..

Çernobil Faciası – Çernobil Neden Patladı?

yazımız da ilginizi çekebilir!!

One Response

  1. emre Ağustos 30, 2020 Reply

Yorum Yazın