Hidroponik Sistem Nedir ? Hidroponik Tarım

Hidroponik sistem, hidroponik tarım, hidroponik nedir? Hidroponik sistemler, hidroponik sera

Topraksız Tarım Nedir ? Başlıklı yazımızda belirttiğimiz üretim yöntemlerinden biri olan hidroponik sistem , hidroponik tarım konusunu bu yazımızda inceleyeceğiz.

Suda tarım olarak da bilinen , suda marul yetiştirme , suda domates yetiştirme gibi yaygın örnekleri olan hidroponik sistemler nedir ?

Topraksız tarım yazımızda belirttiğimiz gibi topraksız sistemler iki ana başlığa ayrılıyordu, bunlardan birisi su kültürü (hidroponik sistem) bir diğeri ise yazımızda paylaştığımız katı ortam (agregat) kültürüydü.

Hidroponik Sistemler Genel
Hidroponik Sistemler Genel

Hidroponik Nedir ?

Hidroponik kelime anlamı bakımından besin çözeltisi içinde desteksiz bir biçimde bitki yetiştirmeye denir. Hidrokültürün bir alt kümesini oluşturmaktadır.

Başka bir tanım olarak hidroponik tarım; su temelli, zengin bir besin çözeltisi içerisinde bitki yetiştirme işlemidir.

Hidroponik Sistem Hidroponik Sistemler

Hidroponik sistemleri tanımlarken kullanılan açık ve kapalı sistemler de vardır. Açık sistemde hazırlanmış olan besin çözeltisi bitkilerin köklerine bir defa verilir ve tekrar kullanılmaz. Kapalı sistemler ise fazla olan besin çözeltisi bir yerde yeniden toplanır ve dolaştırılır.

Hidroponik Sistem Çeşitleri

Hidroponik sistemlerin uygulanabilecek farklı türleri vardır. Kurulabilecek en iyi sistemlerden bazıları birkaç farklı sistemi birleştiren hibrid hidroponik sistemlerdir.

NFT (Nutrient Film Technique) Besleyici Film Tekniği

Besleyici film tekniği ile bitki köklerinin beslenmesi için, besin çözeltisinin sabit bir debide ve yaklaşık 0.5mm gibi filimsi kalınlıkta akacağı kanal bulunmaktadır.

Bitkinin kökleri bu akan besin çözeltisine direkt olarak temas halindedirler. Sistem genel olarak bir tankta bulunan dalgıç pompa ve mat plastik film veya plastik borulardan oluşmaktadır. Akan besin eriyiği ile yetiştirilen bitkilerin kökleri hem beslenirler hem su alırlar hem de yeteri miktarda havalanma olanağı bulurlar.

NFT Sistem Görünüşü
NFT Sistem Görünüşü

NFT sistemlerdeki ortak özellik kanallarındaki çözelti derinliğinin az olmasıdır. Kimi sistemlerde sürekli akış yerine her saat başı birkaç dakikalığına çözelti eklemek için aralıklı çalışma da yaptırılabilir. Aralıklı çalışma sisteminde amaç köklerin yeteri kadar havalandırılmasını sağlamaktır.

Aralıklı akışın ılıman iklim dönemlerinde uygulanması daha faydalıdır zira hızlı büyüme esnasında akış seyrek olursa bitkiler su stresi yaşayabilir.

Bu sistemde kanalın alt ucunda toplanan besin çözeltisi, çözelti tankına dolmaktadır. Tekrardan sisteme verilmeden önce çözelti tuz bakımından incelenir. NFT sisteminde, uzunca yetişen bitkilerin devrilmemesi adına gereken destek sağlanmalıdır.

Modifiye NFT Sistemi

Bu sistemde de bitkilere sağlanan besin eriyiği eğimli bir kanaldan geçirilip tankta depolanır. Yapılan analizlere göre eksik olan bileşenler tamamlanıp tekrardan sisteme pompalanır.

Bitki kökleri bu sistemde birkaç mm ile 4-5cm derinlik arasında besin eriyiği içerisinde sürekli veya aralıklı olarak tutulurlar.  Bu yöntem de kendi içinde sabit kanallı, hareketli kanallı, borulu, hareketli bantlı şeklinde ayrılır.

Aeroponik Sistemler (Kök Sisleme)

Belirli aralıklarla veya sürekli olarak besin eriyiğinin bitki köklerine sis veya buhar halinde püskürtüldüğü yöntemdir. Gübre ve su tasarrufu açısından diğer sistemlere göre daha avantajlıdır. Besin eriyiği püskürtmeye yarayan başlıklar ve motor düzeneği bulunmaktadır.

Aeroponik Sistem Görünüşü
Aeroponik Sistem Görünüşü

Aeroponik sistem genel olarak seralarda uygulanmaktadır. Marul ve ıspanak gibi topraksız tarım ürünlerine uygun bir sistemdir. Sistemde 2-3 dakikada bir olacak şekilde 1-2 saniyeliğine sis püskürtmesi yapılabilir.

Bitkiler püskürtülen bu besin çözeltisinden su ve besini alacaktır ve besin çözeltisinin havalandırılması için de yeterlidir. Diğer sistemlere nazaran alan kullanımı açısından ve yetiştirilen bitki sayısı açısından daha avantajlıdır.

Olumsuz yanı ise eğimli yüzeyde yetişecek bitkilerin farklı ışık yoğunluğuna maruz kalıp düzensiz gelişmesidir.

Derin Su Kültürü

Derin su kültürü ya da rezervuar metodu olarak bilinen bu yöntem uygulanabilecek en kolay yöntemlerden birisidir.

Bitkilerin kökleri besin çözeltisi içerisinde tutulurlar. Bir pompa aracılığıyla besin eriyiği oksijenlendirilir.

Sistemde alg oluşmaması adına ışığa maruz kalmamasına dikkat edilmelidir. Derin su kültürü sisteminin avantajlarından birisi de damlama veya püskürtme sistemlerindeki gibi besleyici bileşenlerin sistemi tıkamamasıdır.

Derin Su Kültürü Genel Görünüşü
Derin Su Kültürü Genel Görünüşü

Hidroponik Sistemlerin Avantajları

Hidroponik sistem ile üretilen ürünlerin yaklaşık %25 daha hızlı ve yaklaşık %30 daha çok yetiştirilebilmesi olanaklıdır.

Bitki, köklerini geliştirmek yerine, ihtiyacı olan maddelere ihtiyacı olduğu kadar ulaşabildiği için daha hızlı ve daha çok büyüyecektir (Besin eriyiği ve pH dengesi kontrol edildiği müddetçe). Topraklı sistemlere oranla daha az su tüketimi olacaktır.

Hidroponik Sistemlerin Dezavantajları

Topraksız tarımda hidroponik sistem için çok sayıda faydasının yanında dezavantajlar da vardır.

Maliyetleri normal topraklı üretim sistemlerine göre daha yüksektir. Büyük çapta bir kurulum ve işletme için daha fazla vakit gerekir.

İşletme sırasında besin eriyiği çözeltisi ve pH değerleri gün içerisinde sürekli kontrol edilmelidir.

Yetiştirme ortamı besin çözeltisini toprağın yaptığı biçimde depolayamadığından olası bir pompa arızası durumu bitkilerin saatler içerisinde ölmesine sebep olabilir.

Topraksız Tarım yazımız.

Katı Ortam (Agregat) Kültürü yazımız.

Organik Gübre Nedir? – Evde Kompost Yapım Denemesi yazımız.

Yorum Yazın